Aanmelden

Hieronder lees je hoe een aanmelding verloopt en welke gegevens je hiervoor nodig hebt. Zijn er geen vragen meer en heb je alle gegevens verzameld? Dan kun je je aanmelden via het aanmeldformulier.

Stap 1: Verwijzing

Om je kind te kunnen aanmelden is een verwijzing nodig vanuit de gemeente, jeugdarts, huisarts, kinderarts of een ander medisch specialist. Meer informatie over de verwijzing kun je vinden bij vergoeding. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zichzelf aanmelden, kinderen onder de 16 jaar kunnen worden aangemeld door ouders.

Stap 2: Aanmelding

Aanmelding kan via het digitale aanmeldformulier. Om de aanmelding te kunnen verwerken is het belangrijk dat wij de verwijsbrief én toestemming van beide ouders of gezaghebbende(n) ontvangen. Zijn jullie gescheiden? Dan ontvangen wij graag een schriftelijk akkoord voor de aanmelding van de andere ouder. Dit kan in een e-mail naar info@praktijkikben.nl met vermelding van de naam en geboortedatum van het kind.

Stap 3: Startgesprek

In het startgesprek wordt besproken waar jullie graag hulp bij willen. Wij gaan jullie situatie in kaart brengen zodat het duidelijk wordt wat de hulpvraag is, wat jullie verwachting en wensen zijn. Daarna zullen wij gezamenlijk bepalen wat de ondersteuning gaat worden voor de komende periode. Een belangrijk onderdeel van de ondersteuning gaat zijn dat er betrokkenheid is van beide ouders. Tijdens het startgesprek zullen wij onze werkwijze bespreken en zal er een plan van aanpak worden opgesteld.

Checklist aanmelding
✓ Zijn de gezaghebbenden akkoord met de aanmelding?
✓ Heb je de contactgegevens van alle gezaghebbende en het kind bij de hand? Bij gescheiden ouders zorg dat de contactgegevens van beide ouders bekend zijn.
✓ Is het kind ingeschreven in één van de gemeenten waar Praktijk IkBen een contract mee heeft? Zie het overzicht van gemeenten op de pagina van ons werkgebied.
✓ Heeft u een doorverwijzing of is er contact geweest met de gemeente? U heeft dit nodig om een vergoeding te ontvangen voor de ondersteuning.

Belangrijk om te weten bij aanmelding
– Bij ondersteuning aan kinderen onder de 16 jaar is het wettelijk vereist dat alle gezaghebbende toestemming verlenen en ondertekenen.
– Is het kind 12 jaar of ouder, dan is eigen toestemming vereist.
– Vanaf 16 jaar mag het kind zelf beslissen wie betrokken wordt bij de ondersteuning.
– Als er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel is er ook toestemming nodig van de jeugdbeschermer. Daarnaast is het verplicht dat de jeugdbeschermer het aanmeldformulier jeugdhulp (Deel 1 en Deel 2) invult.
– Wij hanteren een Privacy Policy.

Scroll naar boven