Psychomotorische gezinstherapie

Psychomotorische gezinstherapie (PMST) is er voor ouders en kinderen die vastlopen in het contact met elkaar. Dit kan zijn in de communicatie, in het maken van afspraken, in samenwerken of tal van andere vragen.

Bij PMST ligt de nadruk op onderlinge patronen en interacties tussen alle of een deel van de gezinsleden, in plaats van de individuele doelen. 

De PMST wordt over het algemeen gegeven in samenwerking met een systeemtherapeut.

Voorbeeld

Het gezin bestaat uit Paulien (44), Bas (45) en Sophie (16). Sophie heeft individuele vaktherapie ontvangen, vanuit daar is er besloten om het gezin aan te melden voor psychomotorische gezinstherapie. Sophie heeft binnen de individuele behandeling gewerkt aan haar ik-ontwikkeling en emotieregulatie. Gaandeweg de individuele behandeling werd het duidelijk dat ouders moeite hadden met de keuzes die Sophie maakte. Dit zorgde voor veel ruzies en discussies en Sophie voelde zich door haar ouders niet gezien en gehoord.

Binnen de psychomotorische gezinstherapie is er gewerkt aan de onderlinge communicatie en de gezinspatronen. Het bespreekbaar maken van hun zorgen, wensen en behoeftes zorgde ervoor dat het gezin weer in contact met elkaar kwam. Ieder gezinslid werd gezien en gehoord wat zorgde voor verbetering in de onderlinge relaties.

“Psychomotorische gezinstherapie heeft ons geholpen om beter met elkaar te praten en te begrijpen waarom wij bepaalde dingen doen. Het heeft ervoor gezorgd dat wij elkaar beter begrijpen waardoor er weer ruimte ontstond voor plezier”.

Scroll naar boven