Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding kan gegeven worden aan kinderen welke door verschillende oorzaken extra aandacht of ondersteuning nodig hebben. Dit kan te maken hebben met gedrags- en/of lichamelijke problemen. Ambulante begeleiding richt zich voornamelijk op het verbeteren van de situatie van het kind in het dagelijks leven.

Voorbeelden van ambulante begeleiding kunnen zijn:
• Ondersteuning bieden op school en/of opvang.
• Het begeleiden naar een activiteit, bezigheid of afspraak.
• Het ondernemen en aansturen van sociale activiteiten.
• Het ondernemen en/of organiseren van sportieve activiteiten.

Samen met de ambulant begeleider bepaal je op welke plek(ken) we jullie het beste kunnen helpen. Bijvoorbeeld thuis, op de opvang, de sportclub en/ of op school. Ambulante begeleiding wordt voornamelijk individueel uitgevoerd en wordt afgestemd op de specifieke hulpvraag van het kind.

Voorbeeld

Nova (11) is aangemeld voor ambulante begeleiding omdat er veel sprake is van faalangst wat zich uit in lichamelijke onrust en tics. Nova heeft vanwege haar faalangst moeite om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten.

De ambulant begeleider is samen met Nova gaan onderzoeken wanneer de angst/ spanning te veel werd en wat er dan gebeurt bij Nova. De ambulant begeleider was op diverse plekken (thuis, op school en bij de sportclub) aanwezig om het gedrag van Nova te observeren en haar handvatten en tips te bieden. Door Nova inzicht te geven in haar gedachten, gevoelens en gedrag heeft Nova grip gekregen op haar faalangst waardoor haar lichamelijke onrust en tics afnamen. Hierdoor groeide haar zelfvertrouwen, waardoor ze weer buiten durft te spelen met leeftijdsgenoten en afspraken maakt met klasgenoten.

“Ik kan mezelf zijn zonder dat ik rare bewegingen ga maken of stom reageer naar anderen, ik weet wat ik kan doen als ik iets spannend vind. De ambulante begeleider heeft mij daar heel goed bij geholpen.”

Scroll naar boven