Informatie voor professionals

Praktijk IkBen biedt in regio Rivierenland ambulante (gezins)begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en hun gezin. Bij ons kun je terecht voor diverse vragen gericht op ontwikkeling, gedrags- en gezinsproblemen. Praktijk IkBen biedt ondersteuning in de leeftijd van 4-18 jaar gericht op psychosociale of psychiatrische stoornissen. De ondersteuning wordt vergoed vanuit de jeugdwet. Bij vergoeding vind je meer informatie hierover.

Mocht u werkzaam zijn bij een gecertificeerde instelling of gebiedsteam en wilt u een kind aanmelden dan bent u verplicht om dit via het aanmeldformulier jeugdhulp (Deel 1 en Deel 2) aan te leveren. Dit is vastgesteld door de GVJB.

Binnen de ondersteuning werken wij graag samen met derden (externe organisatie en co-collega’s). Als het gezin toestemming geeft zijn verwijzers of derden welkom bij evaluaties en gesprekken.

Een belangrijk uitgangspunt is dat binnen de ondersteuning het gezin centraal staat, wij werken systemisch en ervaringsgericht. Praktijk IkBen heeft de overtuiging dat wij het kind beter kunnen helpen als het gezin betrokken is. Wij vinden het prettig om gezamenlijk af te stemmen welke ondersteuning geschikt en passend is.

Scroll naar boven