Vergoeding

Om ondersteuning te ontvangen van Praktijk IkBen is een beschikking vanuit de gemeente of een verwijzing vanuit de jeugdarts, huisarts, kinderarts of een ander medisch specialist noodzakelijk.

Gemeenten
Binnen regio Rivierenland zijn er gebiedsteams aanwezig. Mochten er zorgen of vragen zijn over je kind dan kun je contact opnemen met het gebiedsteam in de gemeente waar je woont. Zij kijken samen met jullie wat er nodig is qua ondersteuning en bij wie je daarvoor terecht kan. Dit gebeurt in overleg met het gezin aan de hand van jullie voorkeur, wensen en mogelijkheden. Het gebiedsteam kan een beschikking afgeven aan een gecontracteerde zorgaanbieder (bijv. Praktijk IkBen).

Praktijk IkBen heeft een contract met de volgende gemeenten in regio Rivierenland:
• West Maas en Waal
• Neder-Betuwe
• West Betuwe
• Tiel
• Buren

School
Naast het gebiedsteam van de gemeente kun je ook je zorgen delen op school bijvoorbeeld met de intern begeleider of zorgcoördinator. Zij kunnen in overleg met de jeugdarts en die kan weer doorverwijzen naar Praktijk IkBen.

Huisarts/praktijkondersteuner (POH-GGZ)
Je kunt ook in gesprek met de huisarts om eventuele zorgen te bespreken. Zij kunnen meedenken welke ondersteuning passend zou kunnen zijn. De meeste huisartsen hebben ook een praktijkondersteuner (POH-GGZ) in dienst. De huisarts kan eerst kijken of zij zelf antwoord hebben op je vraag, is dit niet het geval kan de huisarts doorverwijzen naar Praktijk IkBen.

Scroll naar boven