Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte behandelmethode waar doen en ervaren centraal staan. Er wordt gewerkt met bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten zoals sport, spelvormen en ontspanningsoefeningen. Hierbij observeert en analyseert de therapeut gedrag, gevoelens en gedachten van het kind.

De ervaringen die het kind opdoet tijdens de PMT helpen om inzicht te krijgen in het probleem. Het kind leert om vanuit andere invalshoeken te kijken en te experimenteren om op een andere manier met het probleem om te gaan.

Voorbeeld

Tigo (7) heeft last van onvoorspelbare woedeaanvallen. Hij begrijpt niet dat hij plotseling enorm boos kan worden. Tigo heeft nooit geleerd om aandacht te besteden aan de signalen van zijn lichaam. In de PMT leert Tigo zijn oplopende boosheid en de daarbij behorende lichaamssignalen te herkennen. Hij leert bijvoorbeeld dat hij dit kan aangeven door middel van een emotiethermometer.

“Bij de PMT leer ik wat ik kan doen om mijn boosheid te verminderen. Ik weet nu dat het helpt, dat als ik gefrustreerd ben, dat ik buiten ga voetballen om tot rust te komen. Dit zorgt dat mijn boosheid niet oploopt maar dat het juist minder wordt”.

Scroll naar boven