Ambulante gezinsbegeleiding

Binnen deze vorm van begeleiding staat het gezin centraal. De nadruk ligt op het verbeteren van de onderlinge communicatie in het gezin, het versterken van opvoedvaardigheden van ouders en het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

Samen met de gezinsbegeleider worden de hulpvragen in kaart gebracht en gekeken hoe jullie aan deze hulpvragen willen gaan werken. Belangrijk uitgangspunt is om te werken vanuit de kracht van het gezin, zodat zij samen kunnen zoeken naar oplossingen, wij zullen jullie daarbij ondersteunen.

Voor deze vorm van begeleiding komt de ambulant gezinsbegeleider thuis bij jullie.

Voorbeeld

Het gezin bestaat uit Sam (40), Chantal (38) en drie kinderen: Jessie (12), Daan (8) en Floris (6). Het gezin is aangemeld voor ambulante gezinsbegeleiding vanwege o.a. het drukke gedrag van Daan, dat zowel thuis als op school voor veel problemen zorgt. Ouders hebben aangegeven dat er thuis veel ruzie is, tussen de kinderen onderling en tussen hun en de kinderen. Ze geven aan geen grip meer te hebben op de kinderen en vooral op het gedrag van Daan.

Binnen de ambulante gezinsbegeleiding is er ingezet om de rol van ouders als opvoeder te versterken en hun sociale netwerk te vergroten. In het begin is ervoor gekozen om ouders te ontlasten om even afstand te kunnen nemen in de opvoeding. Doordat ouders afstand konden nemen van de opvoedingssituaties ontstonden er minder escalaties en was er meer ruimte voor plezierbelevingen binnen het gezin. Op een gegeven moment konden ouders stapsgewijs de regie terugkrijgen in de opvoeding en vond er afschaling plaatst in de taken die de gezinsbegeleider waarnam ter ontlasting van ouders.

Naast de gezinsbegeleiding ontving Daan ook individuele behandeling (vaktherapie). Doordat er gezinsbegeleiding naast de behandeling ingezet was konden oefensituaties gecreëerd worden en nabesproken binnen het gezin. Daarnaast konden handvaten vanuit de vaktherapie worden geïntegreerd in de thuissituatie wat uiteindelijke zorgde voor een verbetering in de gezins-interactiepatronen en een versterking van de ouder kind relatie.

“Sinds dat wij ambulante gezinsbegeleiding hebben ontvangen is er weer ruimte voor plezier en ontspanning, er wordt minder geschreeuwd en meer gelachen. Ambulante gezinsbegeleiding heeft ervoor gezorgd dat ons gezin weer in zijn kracht werd gezet”.

Scroll naar boven