Sherborne / Ouder-kindtherapie

Het is niet altijd vanzelfsprekend om een goede band te hebben met je kind. Soms is het niet duidelijk waardoor dit ontstaat. Het kan voortkomen uit dingen die je als kind en/of ouders hebt meegemaakt bijv. (geboorte)trauma, ziekte of adoptie of een pleegsituatie.

Sherborne is een methode waarmee ouder en kind door middel van lichaamsgerichte werkvormen leren om zorg te dragen voor zichzelf en elkaar, samen te werken en om eigen kracht te ontwikkelen. Door deze werkvormen groeit hun zelfvertrouwen en lichaamsbewustzijn. Sherborne is gericht op spelen, aanraken en bewegen. Het leren gebeurt door voelen, beleven en mogelijkheden onderzoeken.

Onderdeel van de methode is het opnemen op video om samen met ouders na te kunnen bespreken. Sherborne kan ambulant worden ingezet.

Voorbeeld

Gezinshuisouder Nadja (52) en pleegdochter Jade (3). Jade is uithuisgeplaatst toen ze een baby was. Jade woont in een gezinshuis samen met andere uithuisgeplaatste kinderen.

Jade is aangemeld voor Sherborne omdat er zorgen zijn over de hechtingsrelatie van Jade ten opzichte van haar gezinhuisouder(s). Vanaf de geboorte is er sprake van structurele onveiligheid. Jade is direct na de geboorte in het gezinshuis geplaatst. De gebeurtenissen en traumatische ervaringen hebben invloed op de ontwikkeling van Jade. Haar basisvertrouwen en het aangaan van een hechtingsrelatie is onvoldoende ontwikkeld. Jade heeft veel moeite met nabijheid en genegenheid. Zodra dit getoond wordt raakt ze in paniek en zoekt ze een uitvlucht. Op schoot en in de nabijheid van de ander is er veel bewegingsonrust zichtbaar.

Binnen Sherborne is er gewerkt aan het versterken van het basisvertrouwen en de hechting richting gezinshuisouder(s). Het samen spelen, aanraken en bewegen zorgt voor herstel in de ouder-kind relatie. Jade heeft minder vluchtgedrag en kan genieten van de nabijheid en genegenheid van de gezinshuisouder(s).

“Sinds dat wij met Jade Sherborne hebben ontvangen is er duidelijk verschil te zien in de hechting van Jade. Ze zoekt meer contact met ons en ze vraagt tegenwoordig zelfs om een knuffel”.

Scroll naar boven