Traject

Na aanmelding wordt er een startgesprek gepland. Na het startgesprek zal bij goedkeuring van alle betrokkenen de ondersteuning worden gestart en een ondersteuningsplan worden opgesteld. Dit ondersteuningsplan zal als leidraad worden gebruikt tijdens de ondersteuning en stellen we waar nodig bij.

De intensiteit en duur van de ondersteuning hangt af van de hulpvraag en/of problematiek. De start van de ondersteuning zal zo snel mogelijk na het startgesprek worden ingepland, hierin zijn wij wel afhankelijk van ruimtes/zalen en beschikbaarheid van personen.

Wij werken ambulant en hebben geen vaste praktijkruimte. Ondersteuning wordt geregeld op school aangeboden, dit betekent dat ondersteuning onder schooltijd plaats vindt. Er kan er ook gekeken worden naar andere mogelijkheden buiten schooltijd.

IkBen werkmap
Binnen de praktijk wordt er gewerkt met de IkBen werkmap. In deze map kunt u het volgende vinden.
• Psycho-educatie voor ouders en kinderen
• Huiswerkopdrachten
• Terugkoppeling van de ondersteuning
• Vragenlijsten en schaalvragen
• Beloningssysteem
Deze werkmap is ontwikkeld om de transfer naar de thuissituatie te optimaliseren en ouders en kinderen bewust te maken van hun ontwikkeling en groei.

Betrokkenheid ouders
Binnen de ondersteuning vinden wij het van belang dat ouders betrokkenheid tonen. Dit betekent dat wij verwachten dat ouders aanwezig zijn bij het startgesprek en de evaluatiemomenten. Daarnaast dat ouders ook aanwezig kunnen zijn bij de ondersteuning als dit wenselijk is. Dit omdat wij geloven dat wij het kind beter kunnen helpen als het gezin betrokken is.

Evaluaties
Tijdens de ondersteuning wordt er geregeld gekeken hoe het gaat, of de doelen zijn behaald of dat er doelen bijgesteld moeten worden. Aan het eind van de ondersteuning wordt er een evaluatie ingepland met betrokkenen, hierin wordt er gekeken wat de ondersteuning opgeleverd heeft en wat er eventueel nog nodig is. Als afsluiting zal er een eind ondersteuningsplan opgesteld worden waarin we conclusie en advies formuleren.

Tevredenheidsonderzoek
Aan het eind van de ondersteuning ontvang je een link met ons tevredenheidsonderzoek. Wij horen graag jullie ervaringen over de ondersteuning. Jullie ervaring kan weer leiden tot verbeteringen in ons aanbod.

Scroll naar boven